Artikelen over spirituele regressie

Er is al een aantal artikelen over spirituele regressie ofwel Life Between Lives in het Nederlands verschenen of geschreven.

Regressie: Een zielereis onder begeleiding van Ilja van de Griend, die LBL naar Nederland bracht. Artikel geschreven door journaliste Susan Smit in het blad Happinez, te downloaden als word-document.

Enkele samenvattingen van hoofdstukken uit de Michael Newton boeken zijn hieronder geplaatst. LBL therapeute Monique Houben heeft ze vertaald en samengevat:
De methode van Michael Newton
Michael Newton over het leven op aarde
Michael Newton over liefde
Kleurenmeditatie voor kankerpatiënten

De methode van Michael Newton

Aangezien in de goddelijke wereld geen tijd bestaat, gebruik ik de bijeenkomsten van de Raad van Ouderen als een therapeutische springplank voor snelle karmische beschouwingen die over vele eeuwen kunnen reiken. Ik stop daarbij alle activiteiten in de raadszaal (vergelijk met de ‘pauzeknop’ van een videoapparaat) en voer mijn cliënt terug naar de beslissende momenten in hun vorige levens waarbij wezenlijke keuzen werden gemaakt. Ik stuur de cliënt naar momenten in hun vorige levens die relevant zijn voor het gespreksonderwerp in de Raad van Ouderen (Raad van Wijzen). Veel van onze opvattingen en ‘ego hang-ups’ (eigenaardigheden) komen voort uit andere levens. Door het zien hiervan in een andere context krijgt de cliënt een nieuw perspectief in de huidige tijd. Heel vaak voel ik dan de hulp van zowel mijn gids als die van de cliënt.

Door middel van deze therapeutische interventies zoeken mijn cliënt en ik naar oorzaken van het huidige gedrag. Dit opent de deur naar zinvolle herbezinning. Reïncarnatie therapie is meer dan het verwerven van bewust begrip. De mens moet leren inzien dat alle pieken en dalen in het leven een betekenis en een doel hebben. Ik kan in deze fase cliënten ook naar de levenskeuze zaal leiden om te bespreken waarom de Raad van Ouderen hun juist dít lichaam hebben aangeboden. Als het niet de bedoeling is dat een ziel inzicht krijgt in alle aspecten van zijn toekomstige leven, wordt dit geblokkeerd. Wanneer ik de sessie ga afronden, haal ik de Raad van Ouderen uit hun tijdelijke stilstand en gaat de bijeenkomst voort zoals de bedoeling is.

Ik ben me zeer bewust dat ik slechts een tijdelijke intermediair ben in de dynamiek van mijn cliënten, hun gidsen en de Raad van Ouderen. Ik weet dat die gidsen mij helpen omdat de cliënten anders niet in staat zouden zijn om de Raad van Ouderen te visualiseren. Door te werken met diepe hypnose heb ik als spiritueel regressie therapeut het voordeel om zowel van het zielengeheugen als het huidige menselijke geheugen gebruik te maken. Het zielengeheugen werkt in een eeuwig kader dat door het menselijke brein kan worden omgezet in zichtbare realiteit.

Het belang van het bewust worden van ons werkelijke innerlijke zelf om een zinvol leven te leiden, kan niet worden overdreven. Ik heb niet de illusie dat ik voor iemand in moeilijkheden met een regressie sessie van drie uur een snelle oplossing kan bieden. Enerzijds kan een hernieuwd bewustzijn van ons diepste wezen, meer kennis van vorige levens en het besef van ons onsterfelijke leven in de goddelijke wereld een stevige basis leveren voor aanvullende conventionele therapie in de woonplaats van de cliënt. Anderzijds kan een regressie voor een geestelijk gezonde cliënt enorme voordelen hebben om de eigen innerlijke heelheid en het doel van dit leven te herkennen.

Uit: ‘Destiny of Souls’ van Michael Newton, Ph.D. , 2004
Hoofdstuk 6: ‘The Council of Elders’, paragraaf ‘Processing Council Meetings’,
pagina’s 256 t/m 257.

Michael Newton over het leven op aarde

Na de toelichtingen gehoord te hebben van een aantal Harmonizer Souls * ben ik ervan overtuigd dat de spirituele meesters die dit chaotische aardse laboratorium hebben gecreëerd, de boel niet in beweging hebben gezet en toen zijn weggegaan. Het zijn superieure wezens die zó met ons leven zijn begaan dat ze ons voortdurend in het oog houden. Eerlijk gezegd, heb ik het grootste deel van mijn leven niet kunnen geloven, dat dit waar is. Het is een veel voorkomend thema bij de Harmonizer Souls. Ze willen de mensen graag iedere vorm van hulp geven om zichzelf te helpen, maar ze beïnvloeden niet het bewustzijn van menselijke wezens en gaan al helemaal niet tegen onze vrije wil in. We zijn geschapen en naar de aarde gestuurd om moeilijkheden op te lossen. Dit gebeurt binnen de matrix van een intelligente levensvorm, die in een moeilijke omgeving leeft, waarbij lijden onvermijdelijk is maar tevens ruimte is voor schoonheid en geluk. Dit is de balans die we moeten ontdekken in ons dagelijks leven. Er bestaat een oud Chinees spreekwoord dat zegt:

“We tellen onze tegenslagen nauwkeurig maar accepteren ons geluk zonder erover na te denken.”

Uit: ‘Destiny of Souls’ van Michael Newton, Ph. D., 2004
Hoofdstuk ‘8 ‘The Advancing Soul’, paragraaf ‘Harmonizer Souls’
Pagina 334

* Harmonizer Soul is een specialisatie voor hoger ontwikkelde zielen, die zich bezig houden met
het herstellen van verstoorde energievelden op aarde en het oplossen van negatieve energie in intermenselijke relaties.

Michael Newton over liefde

In de ruime betekenis is liefde een vorm van vertedering die in het leven vele vormen kan aannemen. Er is altijd sprake van een of andere geestelijke koppeling met een soulmate, los van de rol die zij spelen. Wij verbinden ons met mensen op vele niveaus vanwege een oneindig aantal karmische lessen in ieder leven. Wanneer vriendschap vlam vat en omslaat in liefde, maar zonder diepgeankerde vriendschap, dan kan echte liefde niet standhouden. Dit is nogal verschillend met een bevlieging die slechts oppervlakkig is en leidt tot die zeurende twijfel of de relatie wel enige betekenis heeft. Zonder vertrouwen gaat de intimiteit ten onder en kan de liefde niet opbloeien. Liefde betekent het accepteren van alle onvolkomenheden van onze partners. Echte liefde tilt je naar een hoger niveau dat je niet zou hebben bereikt zonder die persoon in je leven.

Veel mensen stellen liefde gelijk aan geluk. Toch is geluk een besef dat zich diep in jezelf ontwikkelt en dat niet afhankelijk dient te zijn van iemand anders. De meest wezenlijke vorm van liefde is die waarbij je je al goed voelt over jezelf, waarna de uitbreiding van je liefde naar iemand anders een totaal onzelfzuchtige daad is. Liefde betekent hard werken en voortdurend onderhoud. Ik heb vele gescheiden cliënten gehad die er achter kwamen dat hun eerste liefde ook hun belangrijkste soulmate was. Hadden ze maar harder gewerkt, dan waren de zaken anders gelopen.

Het is ook mogelijk dat er speciale redenen zijn, dat we onze belangrijkste soulmate pas later in het leven ontmoeten. Soulmates kunnen soms voor een of meer levens gescheiden zijn van elkaar of helemaal niet verschijnen. “Mijn soulmate en ik raakten steeds meer afhankelijk van elkaar, we moesten leren groeien los van elkaar” is een uitspraak die ik vaak hoor wanneer soulmates niet samen zijn. Ieder periode op aarde is verschillend ten aanzien van de vorm van binding en ervaring die we opdoen met een soulmate. Het is wel zo dat ieder leven met hen voortbouwt op het vorige.

We leren waardevolle lessen van verbroken relaties. Het belangrijkste is om voort te gaan met leven. Sommige cliënten vertellen me voorafgaand aan hun sessie, dat de liefde hun lijkt te ontlopen. Na de sessie begrijpen zij meestal de redenen achter deze situatie. Als de juiste geliefde niet op je pad komt, bevrijd je dan hiervan met het inzicht dat je mogelijk hier bent om andere lessen te leren. Het is een veel gemaakte fout om aan te nemen dat mensen die ervoor kiezen om alleen te wonen, ook eenzaam zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat zij zinvolle levens leiden die gelijkmatig zijn, beschouwend en productief. Een band aangaan met iemand voor wie je geen diepe gevoelens koestert alleen om niet alleen te zijn, is eenzamer dan alleen wonen. Er is een (Amerikaans) liedje dat zegt: “Falling in love with love is falling for make-believe.” (Verliefd worden op de liefde is vallen voor een illusie). Deze vorm van liefde is een sprookje omdat het voortkomt uit een verslaving om liefde om elke prijs te krijgen. Als je soulmate deel van leven moet uitmaken, dan komt hij/zij ook in je leven, vaak wanneer je dit het minste verwacht.

Uit: ‘Destiny of Souls’ van Michael Newton, Ph.D. , 2004
Hoofdstuk 7: ‘Community Dynamics’, paragraaf ‘Soulmates’,
pagina’s 262 t/m 263.

Kleurenmeditatie voor kankerpatiënten

De genezende eigenschappen van veelkleurig licht om je energieniveau te herstellen werden in het vorige hoofdstuk gemeld door een ziel die Banyon heet. Mensen die mijn eerdere boek over de spirituele wereld (Reis der Zielen) hebben gelezen, vroegen mij of deze informatie over het gebruik van kleuren is toe te passen op het genezen van het lichaam. Meditatie als middel om in contact te komen met ons hogere zelf heeft een zeer positieve invloed op het lichamelijke genezingsproces. Er zijn heel wat goede zelfhulp boeken op de markt die alle mogelijke vormen van meditatie aanbieden. Ik zal hier een voorbeeld geven van een kleurenmeditatie, omdat het uitstralen van kleuren een van de uitdrukkingsmogelijkheden is van de energie van zielen en onze gidsen.

Ik heb deze meditatie oefening in zes stappen uitgekozen uit een hoeveelheid van eigen visualisaties en die van een moedige 54-jarige dame, die zo’n 30 kg. gewicht verloor in haar strijd tegen eierstokkanker. Na de behandeling met chemotherapie is ze nu weer aan de beterende hand en de snelheid van haar herstel heeft de artsen totaal verbaasd.

Een aantal van mijn cliënten krijgen een enorme spirituele kracht door gebruik te maken van de kleurenmeditatie. Enkelen van hen met ernstige lichamelijke gezondheidsklachten vertellen mij dat zij de beste resultaten behalen door éénmaal per dag zo’n 30 minuten of twee maal per dag 15 minuten te mediteren. Let wel op: ik beveel deze kleurenmeditatie niet aan als een wonder-middel om lichamelijke klachten te genezen. De kracht van ieders geest en de vaardigheid om je te concentreren zijn bij iedereen verschillend, evenals de aard van de ziekte. Toch heb ik de indruk dat je immuunsysteem versterkt kan worden door de verbinding met je hogere zelf aan te gaan.

1.Begin met het kalmeren van je geest. Vergeef alle mensen voor het werkelijke en ingebeelde kwaad dat jou is aangedaan. Neem vijf minuten om jezelf te reinigen, waarbij je alle negatieve gedachten-energie – inclusief de angst voor je ziekte - voorstelt als een zwarte kleur. Stel je nu een superkrachtige stofzuiger voor die vanaf het topje van je hoofd tot aan je voetzolen al het zwart van de pijn en het verdriet van je ziekte opzuigt en wegneemt uit je lichaam.

2.Stel je nu een lichtblauwe stralenkrans om je hoofd voor, die je spirituele gids voorstelt. Je roept je gids aan voor hulp terwijl je liefdevolle gedachten uitzendt. Neem dan nog eens vijf minuten om je te concentreren op je ademhaling terwijl je het aantal ademtochten telt. Breng je in- en uitademing met elkaar in evenwicht waarbij je ‘rust in’ en ‘verwarring uit’ denkt. Het is de bedoeling om je ademhaling in evenwicht te brengen met het ritme van je lichaam.

3.Denk op dit moment aan je hogere bewustzijn als een uitdijende wit-gouden ballon als bescherming van je lichaam. Zeg tegen jezelf: “Ik wil dat het onsterfelijke deel van mij het sterfelijke gedeelte verdedigt.” Nu begin je aan je diepste concentratie. Je onttrekt het pure witte licht aan de ballon en dat stuur je als een straal naar al je organen. Aangezien je witte bloedcellen de sterkte van immuunsysteem bepalen, visualiseer je ze als witte luchtbelletjes die zich door je lichaam bewegen. Stel je voor dat de witte luchtbelletjes de zwarte kankercellen aanvallen en oplossen met de kracht van licht in het duister.
4.Wanneer je chemotherapie ondergaat, kan je deze behandeling ondersteunen door de kleur van lavendel (blauw-paars) te sturen aan alle delen van je lichaam. Dit is de goddelijke kleur van wijsheid en geestelijke kracht.

5.Stuur nu de helende kleur groen naar alle door kanker beschadigde cellen. Tijdens de moeilijkste perioden zou je deze kleur afwisselend kunnen mengen met het lichtblauw van je spirituele gids. Kies je eigen kleurenmengsel en stel je het groen voor als een stromende vloeistof die je binnenste geneest.

6.Je laatste stap is het opnieuw voorstellen van een lichtblauwe stralenkrans rond je hoofd om je geestelijke sterkte en je doorzettingsvermogen te ondersteunen. Breidt de stralenkrans uit rond heel je lichaam als een schild. Voel de genezende kracht van dit liefdeslicht zowel binnen jezelf als daarbuiten. Dit geeft een gevoel alsof je zweeft en sluit de meditatie af met een mantra als “Heel, Heel, Heel.”

Meditatie als een dagelijkse discipline is hard werk dat heel veel voordelen oplevert. Er bestaat niet één absolute manier van mediteren. Ieder mens moet een programma maken dat zijn of haar intellectuele en emotionele krachten verbindt en dat bij hem of haar past. Diepe meditatie brengt ons in contact met ons goddelijk bewustzijn en biedt de ziel de mogelijkheid om je persoonlijkheid tijdelijk los te laten. Met dit loslaten heb je de mogelijkheid om over te gaan naar een andere non-dimensionale werkelijkheid waar alles in de geconcentreerde geest wordt samengebracht tot één geheel.

De dame met eierstokkanker kon haar artsen helpen door haar totale geestelijke concentratie te sturen naar de genezing van haar lichaam. Wanneer onze geest zich in een geconcentreerde staat bevindt, ontdekken we wie we werkelijk zijn. Het is mogelijk dat we deze essentie van het bestaan ergens onderweg zijn kwijt geraakt op de weg van het leven.

Uit: ‘Destiny of Souls’ van Michael Newton, Ph.D. , 2004
Hoofdstuk 5: ‘Soul Group Systems’, paragraaf ‘Spiritual Meditation Using Color’,
pagina’s 182 t/m 184